ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની CCE પરીક્ષાની આન્સર કી અને રિસ્પોન્સ શીટ ની તારીખ અને લિંક જાહેર

GSSSB Exam Provisional Answer Key: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા તાજેતરમાં વર્ગ-3ની 5554 જગ્યાઓ માટે સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા (CCE) લેવામાં આવી હતી. આ પરીક્ષામાં મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારોએ ભાગ લીધો હતો.

Author image Aakriti

CCE Exam Update: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા તાજેતરમાં વર્ગ-3ની 5554 જગ્યાઓ માટે સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા (CCE) લેવામાં આવી હતી. આ પરીક્ષામાં મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારોએ ભાગ લીધો હતો. હવે ઉમેદવારો ફાઈનલ આન્સર કી માટે રાહ જોઈ રહ્યા છે.

ફાઈનલ આન્સર કી અંગે મહત્વની માહિતી

મંડળે 25 મેના રોજ પરીક્ષાની રિસ્પોન્સ શીટ જાહેર કરવાની જાહેરાત કરી છે. સાંજે 6 વાગ્યાથી ઉમેદવારો તેમના પ્રશ્નપત્ર અને પસંદ કરેલા વિકલ્પો સાથેની રિસ્પોન્સ શીટ ડાઉનલોડ કરી શકશે. રિસ્પોન્સ શીટ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરી શકશો: https://cdn3.digialm.com/EForms/configuredHtml/32791/88319/login.html. ટૂંક સમયમાં પ્રોવિઝનલ આન્સર કી સાથેની રિસ્પોન્સ શીટ મંડળની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવશે.


ક્લાસ-3ની પ્રિલિમ પરીક્ષાનું પરિણામ

મંડળના સચિવ હસમુખ પટેલે જણાવ્યું છે કે, ગ્રુપ A અને ગ્રુપ B માટેની સંયુક્ત પ્રિલિમ પરીક્ષાઓ 20 મેના રોજ પૂર્ણ થઈ હતી. 1 એપ્રિલથી 20 મે સુધી 71 શિફ્ટમાં પરીક્ષા લેવાઈ હતી. 30 જૂન આસપાસ આ પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર થઈ શકે છે. પરિણામ પછી મેરિટમાં આવનારા ઉમેદવારો માટે મુખ્ય પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવશે.

ભરતીની માહિતી

આ ભરતીમાં કુલ 5554 જગ્યાઓ પર ગ્રુપ A અને ગ્રુપ Bમાં ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે, જેમાં ગ્રુપ Aમાં 1926 અને ગ્રુપ Bમાં 3628 જગ્યાઓ છે.

આ પરીક્ષામાં 66 ટકા ઉમેદવારો હાજર રહ્યા હતા.

અહીંથી ફાઈનલ આન્સર કી અને અન્ય માહિતી મેળવતા રહો, જેથી તમે તાજેતરના તમામ અપડેટ્સ પ્રાપ્ત કરી શકો.

અમારા વોટ્સપ ગ્રુપ મા જોડાવો

Join Now

અમારા ટેલિગ્રામ મા જોડાવો

Join Now
સંબંધિત સમાચાર