સરકારી નોકરીની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે ખુશીના સમાચાર! GSSSB એ કરી નવી ભરતીની જાહેરાત

GSSSB Recruitment 2024: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB) દ્વારા 500 પદ માટે નવી ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

Author image Aakriti

GSSSB Recruitment 2024: ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ (GSSSB) દ્વારા 500 પદ માટે નવી ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ભરતી હેઠળ ખેતી મદદનીશની 436, બાગાયત મદદનીશની 52 અને મેનેજર (અતિથિગૃહ)ની 14 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.

અરજી માટેની વિગતો

ઉમેદવારો 1 થી 20 જુલાઈ 2024 સુધી OJAS વેબસાઈટ પર ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે.

જાહેરાત અંગેની માહિતી

GSSSBના સચિવ હસમુખ પટેલે ટ્વીટ કરીને આ ભરતીની જાહેરાત કરી હતી.

પોસ્ટની વિગતો

પોસ્ટજગ્યા
ખેતી મદદનીશ436
બાગાયત મદદનીશ52
મેનેજર (અતિથિગૃહ)14

આ ઉપરાંત, GSSSBની વેબસાઈટ પર આવતીકાલે 15.00 કલાકે નોટિફિકેશન મુકવામાં આવશે.

કુલ 21,084 જગ્યાઓ પર ભરતી

2024માં કુલ 21,084 જગ્યાઓ ભરવા માટે પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

સંસ્થાજગ્યા
GSSSB7,459
પોલીસ ભરતી બોર્ડ12,000
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ1,625

ઉમેદવારોને સમયસર અરજી કરવાની અને નોટિફિકેશન તપાસવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

અમારા વોટ્સપ ગ્રુપ મા જોડાવો

Join Now

અમારા ટેલિગ્રામ મા જોડાવો

Join Now
સંબંધિત સમાચાર