શિક્ષણ વિભાગે લીધો મહત્વનો નિર્ણય, ધોરણ 9 અને 11ના વિદ્યાર્થીઓ ખાસ વાંચો

Std. 9 And 11, Re examination: ધોરણ 9 અને 11ના નાપાસ વિદ્યાર્થીઓ માટે રાજ્ય સરકારનો મહત્ત્વનો નિર્ણય

Author image Aakriti

Std. 9 And 11, Re examination: રાજ્ય સરકારના શૈક્ષણિક વિભાગે ધોરણ 9 અને 11માં નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. આ નિર્ણય હેઠળ નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓને નવા સત્રના 15 દિવસની અંદર ફરી પરીક્ષા આપવાની તક આપવામાં આવશે, જેમાં પાસ થતા વિદ્યાર્થીઓને આગળના વર્ષમાં બઢતી મળી શકે છે.

વર્ષ ન બગાડવા માટેનું પગલું

માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવેલ આ નિર્ણયના આધારે, ધોરણ 9 અને 11માં નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓનું હવે વર્ષ ન બગડે. નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓને 15 દિવસની અંદર પુનઃ પરીક્ષા આપવાનો મોકો મળશે. આ પરીક્ષાના પરિણામના આધારે, તેમને આગામી વર્ગમાં બઢતી આપવામાં આવશે.


રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020નો અમલ

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 મુજબ, વિદ્યાર્થીઓને તેમના પરિણામ સુધારવા માટેની તક આપવી જરૂરી છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને 7 જૂન 2023ના રોજ બોર્ડની શૈક્ષણિક સમિતિમાં ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો.

પુનઃ પરીક્ષા માટેની વ્યવસ્થા

શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24માં ધોરણ 9 અને 11માં નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે પુનઃ પરીક્ષા 29 જૂન સુધીમાં શાળા કક્ષાએ લેવામાં આવશે. આ પરીક્ષાના પરિણામના આધારે તેમને આગળના વર્ષમાં બઢતી આપવામાં આવશે.

આ નિર્ણયના અમલથી નાપાસ વિદ્યાર્થીઓને નવી તક મળશે અને તેઓનો શૈક્ષણિક વર્ષ બગડશે નહીં.

અમારા વોટ્સપ ગ્રુપ મા જોડાવો

Join Now

અમારા ટેલિગ્રામ મા જોડાવો

Join Now
સંબંધિત સમાચાર